CBTT: LMC thành lập chi nhánh công ty tại Phú Quốc

2023-06-08

Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC trân trọng công bố thông tin thành lập chi nhánh công ty tại Phú Quốc và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh ngày 07/06/2023.

– Tên chi nhánh: CÔNG TY CỔ PHẦN LONG BEACH LMC – CHI NHÁNH PHÚ QUỐC 

– Tên chi nhánh tiếng nước ngoài: LONG BEACH LMC JSC – PHU QUOC BRANCH 

– Tên chi nhánh viết tắt: LB-LMC-PQ

Ngày nhận được giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh: 08/06/2023.

+ File đính kèm.