LMC: Nghị quyết 15 HĐQT v/v: Triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ

2022-06-28
Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi toàn thể cổ đông Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

Trân trọng!

File đính kèm