Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan (08/01/2019)

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca gửi tới Quý cổ đông Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan như đính kèm.

Trân trọng!

File đính kèm