THÔNG BÁO HOÃN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2022

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp như hiện tai, Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca thông báo đến quý cổ đông về việc hoãn tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 03/03/2022.

+ File đính kèm