Thông báo về ngày không còn là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên cổ phiếu – ông Nguyễn Phạm Vũ (15/07/2021)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày không còn là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên cổ phiếu – ông Nguyễn Phạm Vũ như đính kèm

Trân trọng,

File đính kèm