Biên bản, Nghị quyết và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo thông tin: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Long Beach LMC đã diễn ra thành công tốt đẹp vào:

  1. Thời gian: 8h00-12h00, thứ ba, ngày 28 tháng 03 năm 2023.
  2. Địa điểm: Đảo kim cương – Toà nhà Maldives – Villa MA. P01 – Số 1 Trần Quý Kiên, KP3, phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM.
  3. Biên bản, Nghị quyết và tài liệu liên quan đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn Quý cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn bộ cán bộ nhân viên đã đóng góp cho sự thành công của Đại hội./

+ Tải về