CBTT: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC trân trọng thông báo:

Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

+ Tải về