CBTT Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

2023-06-06

Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC trân trọng thông báo việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Ngày có hiệu lực: 02/06/2023.

Ngày nhận được giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: 06/06/2023

+ File đính kèm