Nghị quyết 18 HĐQT- Hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 01/08/2022

2022-07-28

Kính gửi:

  • Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
  • Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  • Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX)
  • Quý vị Cổ đông Công ty cổ phần Khoáng Sản Latca

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Khoáng Sản Latca công bố Nghị quyết số 18/LMC/2022/NQ-HĐQT và thông báo về việc hoãn tổ chức đại hội cổ đông bất thường ngày 01/08/2022 đồng thời:

 1. Bổ nhiệm ông Đỗ Quốc Anh giữ chức vụ Tổng Giám Đốc – Người đại diện pháp luật mới
 2. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính mới là: Căn B1.1C, Tầng B1, T3 Brilliant, Tòa Nhà Đảo Kim Cương, Số 1 Đường 104-btt, Khu phố 3, phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
 3. Bổ nhiệm ông Vũ Nguyễn Minh Tuân giữ chức vụ Giám đốc tài chính
 4. Thông qua việc thay đổi website chính thức Công ty:
  1. Website cũ: https://khoangsanlatca.com.vn
  2. Website mới: https://longbeachlmc.vn/
 5. Thông qua việc Tạm dừng kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2022 theo phương án đã thông qua tại NQ ĐHĐCĐ số 01/2022/LMC/ĐHĐCĐ ngày 12/04/2022
 6. Thông qua việc hoãn tổ chức ĐHĐCĐ bất thường ngày 01/08/2022

+ Tải về file đính kèm.