Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu (14/09/2017)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty như đính kèm.

Trân trọng,

File đính kèm