Thông báo nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và BKS

2023-03-06

Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC trân trọng thông báo về việc Nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT và BKS

Đơn từ nhiệm đề ngày 06/3/2023 của Ông Trần Huy Tùng và Ông Phạm Tuấn Minh là Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2026; 

Đơn từ nhiệm đề ngày 06/3/2023 của Bà Ksor Chrao là trưởng BKS và Ông Trần Đặng Thanh Phong là Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2026.

+ Tải tài liệu