Công văn gia hạn họp đại hội cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Khoáng Sản Latca kính gửi Quý cổ đông Công văn gia hạn họp đại hội cổ đông thường niên của công ty như đính kèm.

Trân trọng,

File đính kèm