Công văn về việc Đăng ký công ty đại chúng (07/07/2017)

Công ty Cổ phần Khoáng sản LATCA kính gửi đến Quý cổ đông Công văn về việc đăng ký công ty đại chúng của công ty như đính kèm

Trân trọng,

File đính kèm