II. ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC TRỒNG RỪNG

TRỒNG RỪNG

  1. Bạch đàn cao sản.
  2. Cây Hông.
  3. Cây Trúc liễu.