Với mục tiêu đầu tư bền vững vì một cộng đồng phát triển phồn vinh, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026 của Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC đã có những định hướng nhằm đưa Công ty lên một tầm cao mới bằng cách đặt giá trị cống hiến và hiệu quả đầu tư bền vững lên hàng đầu thông qua hoạt động đầu tư tài chính vào các tổ chức, cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực sau:

I. TRỒNG DƯỢC LIỆU

 1. Trồng xáo tam phân.
 2. Trồng sâm ngọc linh.

II. TRỒNG RỪNG

 1. Bạch đàn cao sản.
 2. Cây Hông.
 3. Cây Trúc liễu.

III. NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

 1. Trồng ớt liên doanh với đối tác Hàn Quốc.
 2. Trồng hoa nhà kính.

IV. THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

 1. Chợ đêm Phú Quốc.
 2. Điểm Checkin và Chụp hình tại Đà lạt, Ninh Tây.
 3. Câu lạc bộ kết nối nhân tài kiệt xuất nhằm liên kết doanh nhân và giới thiệu sản phẩm. Đồng thời cung cấp dịch vụ lưu trú và điểm biểu diễn nghệ thuật.
 4. Ứng dụng (Apps) du lịch.

V. SẢN XUẤT 

 1. Sản xuất nước đóng chai ở vườn quốc gia Bidoup.
 2. Sản xuất các sản phẩm thực phẩm chức năng, ngâm ủ rượu nấu thủ công trong thời gian hợp lý để pha chế dược liệu.
 3. Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, đóng gói hoa, cây cảnh ở Lâm Hà.