Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (04/08/2017)

Công ty Cổ phần Khoáng sản LATCA kính gửi đến Quý cổ đông Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán của công ty  như đính kèm.

Trân trọng,

File đính kèm