III. ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

  1. Trồng ớt liên doanh với đối tác Hàn Quốc.
  2. Trồng hoa nhà kính.