IV. ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

  1. Chợ đêm Phú Quốc.
  2. Điểm Checkin và Chụp hình tại Đà lạt, Ninh Tây.
  3. Câu lạc bộ kết nối nhân tài kiệt xuất nhằm liên kết doanh nhân, giới thiệu và sản phẩm. Cung cấp dịch vụ lưu trú và điểm biểu diễn nghệ thuật.
  4. Ứng dụng (Apps) du lịch.