LMC: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

2023-01-17

Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC trân trọng thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 như sau:

Ngày 17/01/2023 Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC và Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam đã ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022, số hợp đồng: 22-01-087.

+ File Đính kèm.