LMC: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

2022-12-30

Công Ty Cổ Phần Long Beach LMC trân trọng thông báo việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: bổ sung ngành, nghề kinh doanh.

Ngày có hiệu lực: 28/12/2022.

Ngày nhận được giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: 30/12/2022

+ File đính kèm