THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Long Beach LMC trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty:

 1. Thời gian: 8h00-12h00, thứ ba, ngày 28 tháng 03 năm 2023.
 2. Địa điểm: Đảo kim cương – Toà nhà Maldives – Villa MA. P01 – Số 1 Trần Quý Kiên, KP3, phường Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP.HCM.
 3. Nội dung : trình bày các báo cáo, thảo luận và thông qua các nội dung:
   1. Bầu bổ sung thành viên BKS, HĐQT;
   2. Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty và các nội dung khác của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật.

Các lưu ý:

 • Các cổ đông trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng 24/02/2023 của Trung tâm Lưu ký CK Tp. HCM có quyền tham dự Đại hội.
 • Thư mời, giấy ủy quyền, chương trình nghị sự và các tài liệu Đại hội được đăng trên Website của Công ty tại địa chỉ: longbeachlmc.vn/danh-muc/codong
 • Để công tác chuẩn bị Đại hội, đón tiếp cổ đông được chu đáo, HĐQT Công ty kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự trước 16h30 ngày 20/03/2023 bằng các hình thức sau:
  • Gửi thư Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu) về:
   • Công ty cổ phần Long Beach LMC
    Địa chỉ: Long Beach Center, Số 1 đường 3/2, Phường 11, Quận 10, TP.HCM
    Người nhận: Thanh – 0976.734.306
    Email: lmcvn2022@gmail.com
  •  Gọi điện xác nhận tham dự: Đầu mối liên hệ: Thanh – Điện thoại: 09767.34306
 • Các vấn đề khác:
  • Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự.
  • Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời, Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Long Beach LMC (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
 • Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, xin Quý vị cổ đông gửi bằng văn bản về Công ty trước 16h30 ngày 20/03/2023

+ Tải về Thư mời, giấy ủy quyền, chương trình nghị sự và các tài liệu Đại hội.