Thông báo kết quả giao dịch cổ phiểu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan (16/01/2019)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca gửi tới Quý cổ đông Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiểu của người nội bộ của công ty đại chúng và người có liên quan như đính kèm.

Trân trọng!

File đính kèm