THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 (Lần 1)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

– Thời gian họp: 08h30’, thứ Năm ngày 03/03/2022.

– Địa điểm họp: Khách sạn Zephyr – 04 Bà Triệu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Đính kèm