LMC: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2022-03-30

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca trân trọng thông báo đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

– Thời gian họp: 08h30’, thứ Ba ngày 12/04/2022.

– Địa điểm họp: Khách sạn Zephyr – 04 Bà Triệu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

+ Tải về.