Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch (14/09/2017)

Công ty Cổ phần Khoáng sản Latca kính gửi đến Quý cổ đông Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của công ty như đính kèm.

Trân trọng,

File đính kèm