Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (19/12/2018)

Công ty Cổ phần khoáng sản Latca gửi đến Quý cổ đông Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2019 như đính kèm.

Trân trọng.

File đính kèm