V. ĐẦU TƯ VÀO LĨNH VỰC SẢN XUẤT

SẢN XUẤT

  1. Sản xuất nước đóng chai ở vườn quốc gia Bidoup.
  2. Sản xuất các sản phẩm thực phẩm chức năng, ngâm ủ rượu nấu thủ công trong thời gian hợp lý để pha chế dược liệu.
  3. Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, đóng gói hoa, cây cảnh ở Lâm Hà.